Citraksi iku salah sawijiné tokoh saka wiracarita Mahabharata uga kulawarga korawa. Ing jagad pewayangan, Citraksi asring bebarengan karo Citraksa lan Durmagati. Citraksi nduwèni sipat prigel lan seneng umuk, sarta ngomonge glagepen.

Citraksi