Durmagati
Durmagati dalam versi pewayangan Jawa
Durmagati dalam versi pewayangan Jawa
Asal: Hastinapura, Karajan Kuru
Sisihan: Dewi Sayowati (Basa Indonésia lan Jawa Mahabharata)

Durmagati ya iku putra Destarata karo Dewi Gendari uga salah sawijiné anggota kulawarga saka Korawa sing paling seneng guyon. Durmagati duwé awak luwih cendhèk lan rada lemu tinimbang sadulur korawa liyané. Kanthi ciri kas guluné sing cendhèk banget lan sirah sing kaya menet mangisor, saéngga pasuryané katon ndhangak mendhuwur.

Durmagati paling gampang diwerohi kanthi cara ngomongé sing béda. Swarané bindheng kaya wong sing lagi pilek, apa sing diomongaké ora cetha. Mulané, wong-wong padha ora mudheng apa sing diomongaké Durmagati lan kudu njaluk supaya mbalèni omongané nganti bola-bali. Saéngga akèh wong sing luwih milih ora ngomong karo Durmagati, mung wong sing gelem sabar lan nyoba mangertèni waé sing gelem omongan karo Durmagati. Dheweke nikah karo Putri Sayowati.

Sanajan dudu tokoh sing wigati, nanging Durmagati mesthi teka ing pasamuwané kraton Astina. Kanthi guyonané, Durmagati bisa dadi panglipur ing Astina. Guyonané Durmagati uga ngemu pasemon kanggo papréntahan ing Astina, nanging ora ana sing nesu karo slèngèkané Durmagati.

Ing perang Baratayuda, Durmagati karo Jayadrata lan Korawa liyané ngroyok Abimanyu nganti nekani pati sing ndadékaké nesuné Arjuna. Durmagati nekani pati amarga kena panahe Arjuna sing cacahé éwonan.

Uga delengen besut


 
Wiracarita Mahābhārata
 

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |