Aswamedikaparwa

Aswamedikaparwa punika kitab kaping 14 Mahabharata. Kitab punika boten wonten ing basa Jawi Kina.

Kitab puniki nyariyosaken Parikesit, putra Abimanyu, wayah (putu) Arjuna ingkang dipundadosaken Ratu Ngastina ngantos séda, dipuncakot déning si naga Taksaka.

Cariyos bab Parikesit ingkang dipuncakot déning Taksaka ugi wonten kitab kapisan, kitab Adiparwa. Adiparwa ugi wonten ing basa Jawi Kina.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |