Sauptikaparwa punika kitab kaping 10 Mahabharata. Kitab ingkang boten wonten vèrsinipun ing basa Jawa Kuna puniki nyariyosaken sang Aswatama. Piyambakipun ajeng mbales para Pandhawa lajeng mendhèl-mendhèl mlebet kedhaton Ngastina. Wonten mriku lajeng mejahi para putra Pandhawa, Srikandi lan sanèsipun. Ing wusana piyambakipun dipunpejahi déning sang Arjuna.

Ing budaya Jawi Ènggal, cariyos punika dipuntepangi kados lelampahan ringgit (lakon wayang) “Aswatama Gugat”.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |