Sabhaparwa punika buku Mahabharata ingkang kaping kalih. Buku punika nyariyosaken alasanipun punapa para Pandhawa Gangsal dipunbucal wonten wana laminipun 12 taun kaliyan kedah nyamar satunggal taun.

Ing buku punika dipuncariyosaken kadospundi para Pandhawa main judhi lajeng kalah saking Duryodana.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |