Karnaparwa, punika kitab kaping 8 Mahabharata, isinipun nyariyosaken sang Salya ingkang dados kusir rata sang Karna. Anging wusananipun sang Karna saged dipunsédani déning sang Arjuna, sedhèrèkipun piyambak ing perang tandhing punika.

Kitab punika boten wonten ing basa Jawa Kina.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |