Anusasanaparwa punika kitab kaping 13 Mahabharata kaliyan terusanipun Santiparwa, prakara gunemanipun Yudistira kaliyan Bisma. Kitab puniki boten wonten ing basa Jawi kina.

Ing kitab puniki ugi dipuncariyosaken anggènipun Bisma séda kaliyan wangsulipun menyang swarga.


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |