Salyaparwa punika kitab kaping 9 Mahabharata. Wonten mriki nyariyosaken sang Salya ingkang sampun dados sénapati perang para Korawa ing perang Bratayuda (Bharatayuddha). Wusananipun piyambakipun dipunsédani déning prabu Yudisthira, saha garwanipun Dèwi Satyawati lajeng abèla (bunuh dhiri).


 
Wiracarita Mahābhārata
Para Pandawa Lima

Daftar Kitab: | Adiparwa | Sabhaparwa | Wanaparwa | Wirataparwa | Udyogaparwa | Bhismaparwa | Dronaparwa | Karnaparwa | Salyaparwa | Sauptikaparwa | Striparwa | Santiparwa | Anusasanaparwa | Aswamedikaparwa | Asramawasikaparwa | Mosalaparwa | Prasthanikaparwa | Swargarohanaparwa |
Paraga wigati: Pandhawa | Korawa |
Artikel kagandhèng: Astadasaparwa | Bhagawad Gita | Bharatayuddha |