Dèwi Érawati inggih punika putrinipun Prabu Salya kaliyan Dewi Pujawati utawi Setyawati ingkang kaping pisan [1]. Prabu Slya punika minangka raja nagari Mandaraka[1]. Ibunipun, inggih punika Dewi Pujawati utawi Setyawati minangka putrinipun Begawan Bagawpati, pandhita rakesa ing pertapan Hargabelah[2].

Dewi Erawati

Miterat sarasilah Parisawuli, Dewi Erawati punika gadhah sekawan sadulur tunggal rama ibu, inggih punika[2]:

  • Dewi Surtikanti (sisihanipun Adipati Karna)[2],
  • Dewi Banowati (prameswarinipun Duryudana, Raja Astina)[2],
  • Arya Burisrawa (satriya Cindhekembang)[2], kaliyan
  • Rukmarata[2].

Dewi Erawati punika dados prameswarinipun Prabu Baladewa utawi Kakrasana, ugi misuwur kanthi sesebatan Wesi Jaladara, saking nagari Mandura[2]. Dewi Erawati kaliyan Prabu Baladewa gadhah kalih putra, ingkang asma Wisata kaliyan Wimuka utawi Wilmuka[2].

Rujukan Besut

  1. a b [1], Dipun undhuh tanggal 26 Oktober 2012.
  2. a b c d e f g h Kodhe basa ora trep.[2], Dipun undhuh tanggal 26 Oktober 2012.