Déwa Ruci iku lakon wayang kang dhedhasar wiracarita Mahabharata. Lakon iki asli saka Tanah Jawa lan disenengi déning masarakat Jawa.[1] Déwa Ruci iku nyaritakake babagan lelampahan Wrekodara kang didhawuhi gurune Resi Drona supaya golèk Tirta Pawitra kang bisa nambahi ngelmune kang luwih dhuwur, nanging Resi Drona duwé karep kang ora becik. Dhèwèké arep merjaya Wrekodara, nanging dhèwèké percaya karo gurune kang dhawuhi supaya golèk Tirta Pawitra iku.

CeritaneBesut

Wrekodara pamit karo para seduluré ing Amarta, banjur dhèwèké lunga menyang Gunung Candramuka. Satekanne ing Gunung Candramuka, Wrekodara ketemu loro raksasa, ya iku Rukmuka dan Rukmakala, raksasa iku sejatine jelmaan Bathara Indra lan Bathara Bayu kang dikutuk karo Bathara Guru. Banjur keprungu swara, kang wenehi ngerti supaya Wrekodara bali menyang Ngastina amarga Bathara Indra lan Bathara Bayu njlenterekake yèn Tirta Pawitra iku ora ana ing Gunung Candramuka, amarga iku Wrekodara mulih menyang Ngastina.[2]

TokohBesut

Ing ngisor iki, wayang kang dithokake ing lakon Déwa Ruci

  1. Wrekodara
  2. Déwa Ruci
  3. Bathara Indra
  4. Bathara Guru
  5. Rukmuka
  6. Rukmakala
  7. Resi Drona

Cathetan sikilBesut