Damar Jati ya iku kalawarti abasa Jawa sing wiwit dibabaraké ing taun 2005. Kalawarti iki siji kalawarti umum basa Jawa, dadi isiné warna-warna.

Samak kalawarti Damar Jati

Damar Jati nduwé kodhe ISSN 1858-2575 lan dibabaraké ing Jakarta.

Uga delengen

besut