Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Deputi Babagan Pendanaan Pembangunan inggih punika unsur pelaksana sapérangan tugas lan fungsi saking Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingkang mapan wonten ing sak ngandhapipun lan gadhah tanggel jawab dhateng Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional gadhah tanggel jawab dhateng Mantri Nagara Perencanaan Pembangunan.

Logo Bapenas

Tugas lan fungsiBesut

Deputi Babagan Pendanaan Pembangunan punika gadhah tugas kanggé nindakaken rumusan kawicaksanan lan lampahing anggènipun nyusun rencana pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan. Kangge nindakaken tugasipun, Deputi Babagan Pendanaan Pembangunan, gadhah fungsi kados makaten:[1]

 1. Nyamektakaken rumusan kawicaksanan bab ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan, ingkang kapérang dados alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan manca nagari bilateral, pendanaan manca nagari multilateral, sistem lan prosedhur pendanaan pembangunan, saha pemantauan lan evaluasi pendanaan pembangunan.
 2. koordinasi lan sinkronisasi kanggé ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan, ingkang kapérang dados alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan manca nagari bilateral, pendanaan manca nagari multilateral, sistem lan prosedhur pendanaan pembangunan, saha pemantauan lan evaluasi pendanaan pembangunan.
 3. Lampahing kegiyatan nyusun lan ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan, ingkang kapérang dados alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan manca nagari bilateral, pendanaan manca nagari multilateral, sistem lan prosedhur pendanaan pembangunan, saha pemantauan lan evaluasi pendanaan pembangunan.
 4. Ningali, evaluasi lan analisis laporan bab lampahing ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan, ingkang kapérang dados alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan manca nagari bilateral, pendanaan manca nagari multilateral, sistem lan prosedhur pendanaan pembangunan, saha pemantauan lan evaluasi pendanaan pembangunan.
 5. Nindakaken gayutan kerja ing babagan ngrencanakaken pembangunan nasional ing babagan Pendanaan Pembangunan, ingkang kapérang dados alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan manca nagari bilateral, pendanaan manca nagari multilateral, sistem lan prosedhur pendanaan pembangunan, saha pemantauan lan evaluasi pendanaan pembangunan.
 6. Nindakaken tugas sanèsipun ingkang dipunparingaken déning Mantri Nagara/ Kepala kados bidhangipun piyambak-piyambak.

Susunan OrganisasiBesut

Susunan organisasi Deputi Babagan Pendanaan Pembangunan, kapérang dados gangsal, inggih punika:

 • Direktorat Perencanaan lan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
  • Sub Direktorat Perencanaan lan Pengembangan Pendanaan Dalam Negeri;[2]
  • Sub Direktorat Perencanaan lan Pengembangan Pendanaan Luar Negeri;
  • Sub Direktorat Perencanaan lan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Non APBN;.
  • Sub Direktorat Strategi Pendanaan Pembangunan.
 • Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
  • Sub Direktorat Analisa lan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan;[3]
  • Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian;
  • Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Lembaga;
  • Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pamaréntah Laladan.
 • Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral
  • Sub Direktorat Direktorat Multilateral I;[4]
  • Sub Direktorat Direktorat Multilateral II;
  • Sub Direktorat Direktorat Multilateral III;
  • Sub Direktorat Direktorat Multilateral IV.
 • Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral
  • Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia;[5]
  • Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Éropah;
  • Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amérika, Pasifik, lan Timur Tengah;
  • Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor lan Pengembangan Pendanaan Bilateral.
 • Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional[6]
  • Sub Direktorat Kerja Sama Pembangunan Global;
  • Sub Direktorat Kerja Sama Pembangunan Kawasan;
  • Sub Direktorat Kerja Sama Pembangunan Selatan-Selatan lan Triangular.

Cathetan sukuBesut

 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
 2. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
 3. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
 4. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
 5. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)
 6. Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional (dipunundhuh tanggal 3 Pebruari 2013)