Dewaki (Sanskerta: देवकी; Devaki), wonten ing mitologi Hindhu minangka garwanipun Basudewa, saha ibunipun Krishna kaliyan Baladewa. Panjenenganipun putrinipun Dewaka-rayinipun Raja Ugrasena saking Mathura. Panjenenganipun minangka inkarnasinipun Aditi-ibu saking Déwa. Dewaki kaliyan Basudewa dipunukum déning sepupunipun, ingkang asma Kamsa, amargi wonten ramalan ingkang nyebataken manawi salah satunggaling putranipun Dewaki kaliyan Basudewa wonten igkang badhé mejahi.