Ugrasena bisa béda ing antarané sawatara kitab lan uga pedhalangan.

Ugrasena Mahabharata

besut

Ugrasena iku, salah sijining para Korawa satus. Jenengé diarani ing layang gancaran Adiparwa, kitab pratamané Mahabharata.

Ugrasena ing pedhalangan

besut

Ugrasena iku uga jenengé Prabu Setyajid nalika isih mudha. Raja nagara Lesanpura iku putrané Prabu Basukunti ing Mandura. Ing pedhalangan gagrag Ngayogjakarta, Ugraséna iku putra Prabu Kuntiboja.

Dhèwèké isih sak saduluran karo Basudewa, Kunti, lan Rukma.

Setyajid nduwé garwa Dewi Sini utawa Wresni. Saka bebrayan iki olèh putra-putri:

  1. Dewi Setyaboma
  2. Arya Setyaki.

Béda-béda lakon

besut

Ing pedhalangan kang njupuk lakon saka kitab Purwacarita, Setyajid mati déning Bomanarakasura nalika mbéla Samba.

Ing Mahabharata, Setyajid mati nalika Kartawarma lan Aswatama lumebu sesingidan ing kraton Astina nalika baratayuda wus rampung.

Béda manèh ing Mosalaparwa, Ugraséna mati bebarengan karo tumpesé trah Yadawa, Wresni]], lan Andaka.

Paraga ing India

besut

Ing India, Ugrasena iku raja Mathura kanthi garwa Karni. Seka jejodhoan iki olèh momongan kansa lan Devaka. Ing carita Mahabharata gagrag India, Ugrasena kalèngsèraké déning Kansa. Krishna banjur matèni kansa lan mbalèkaké Ugraséna dadi raja manèh.

Uga delengen

besut

Pranala njaba

besut