Mandura

kutha ing Indhi

Mandura yaiku salah sawijining nagara ing pewayangan Jawa. Kang dadi Ratu yaiku Prabu Kuntiboja. Prabu Kuntiboja yaiku bapakipun Dewi Kunthi.