Dhéfinisi

Dhéfinisi ya iku pernyataan sing wenehi arti ana ing salah siji kata utawa frase (Solomon, hal.234) dhéfinisi bisa ngemot wedharan arti siji tembung (Rescher, hal.30).[1] Dhéfinisi uga bisa wujud perumusan singkat, padet, cetha, lan bener sing nerangaké "apa sabenere babagan iku" saéngga bisa kelawan cetha dingerteni lan dibéakake saka kabèh babagan liya.[2]

Ancas agawe dhéfinisiBesut

Nicholas Rescher mérang dadi 2.

 • Ancas Umum
  • Menehi fasilitas komunikasi wujud mbyantu prosès komunikasi sing berlangsung dadi prasaja lan luwih trep.
  • Kanggo manuhaké tembung anyar sajeroning basa
  • Dhéfinisi uga bisa mènèhi gambaran arti kang anyar kelawan tembung sing lawas.
 • Ancas Kusus
  • Precising dhéfinisi, ya iku sing biyasa digunakaké ing basa sing duwé arti lan ancas tartemtu kang ana implikasi karo babagan liya.
  • Dhéfinisi kang asifat teoritis (theoritical definition), dhéfinisi iki ora mung wedharan prasaja saka tembung, nanging uga wedharan kang asifat teoritis kang diasilake saka ngèlmu kawruh/panalitèn lan panguripan sadina-dina.[2]

Jinis-jinis DhéfinisiBesut

Menurut Alex Lanur, Poespoprodjo lan Nicholas Rescher. Jinising définisi kapérang dadi 2, ya iku:

 • 1. Dhéfinisi Nominal (Nominal Definition or Stipulative Definition)

Jinising dhéfinisi kang bener-bener anyar utawa mènèhi arti anyar marang tembung sing wis lawas. Lan dhéfinisi iki ya iku cara kanggo nerangake samubarang kelawan njlentrehake arti tembunge.

 • 2. Dhéfinisi Riil (Real Definition or Lexical Definition)

Jinising définisi sing wis umum digunakaké, racaké sing wis ana sajeroning kamus basa.

Cathetan sukuBesut

 1. {id} definisi <dipunundhuh tanggal 26 juni 2012>
 2. a b {id} epistemologi definisi <dipunundhuh tanggal 26 juni 2012>

Pranala njabaBesut

 • Copi, Irving M, Introduction to Logic, 2nd ed. The Macmillan Company, New York, 1976
 • Lanur, Alex, Logika Selayang Pandang, Kanisius, Yogyakarta, 1998
 • Mundiri, LOGIKA, ed. 1, cet. 1, Rajawali Press, Jakarta, 1994
 • Rescher, Nicholas, Introduction to Logic, St. Martinis Press, New York, 1964
 • Solomon, Robert C., Introducing Philosophy: A Text With Readings, 3rd ed., Harcourt Brace Jovanovich, Inc., Florida, 1985
 • W. Poespoprodjo, EK T Gilarso, Logika Ilmu Menalar: Dasar-dhasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis, cet. 1, Pustaka Grafika, Bandung, 1999
 • Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Basa Indonesia, ed. 2, cet. 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1996