Dhosèn

(Kaelih saka Dosen)

Dhosèn inggih punika salah satunggaling pendhidhik ingkang profésional lan minangka satunggaling ilmuwan kanthi gadhah tugas ingkang paling wigati inggih ppunika kanggé nyluraken, ngrembakakaken, lan nyebarakaen ngèlmu kawruh, tèknologi, saha seni kanthi biyantuwanipun babagan pendhidhikan, panaliten, saha kanggé ngabdi dhateng masarakat.[1][2].

Dhosèn ingkang saweg mulang

Profési Dhosèn

besut

Profesi dhosèn inggih punika minangka satunggaling babagan padamelan ingkang mirunggan ingkang dipuntindakaken dhedhasar prinsip- prinsip ingkang kados makaten:

 1. Gadhah bakat, minat, panggilan jiwa, saha idealisme;
 2. Gadhah komitmen kanggé ningkataken mutu pendhidhikan, iman, takwa, saha akhlak ingkang mulya.
 3. Gadhah kualifikasi akademik lan dhasaring pendhidhikan ingkng jumbuh kaliyan babagan tugasipun.
 4. Gadhah kompetensi ingkang dipunbetahaken jumbuh kaliyan ingkang dados tugasipun.
 5. GAdhah tanggel jawab saking lampahing tugas kaprofesionalanipun;
 6. Pikantuk asil ingkang sampun dipuntemtokaken kados prestasi kerja ingkang sampun dipuntindakaken;
 7. Gadhah kalodhangan kanggé ngrembakakaken kaprofesionalan kanthi terus - terusan kanthi sianu ing sadangunipun gesang.
 8. GAdhah jaminan lindhungan saking kukum kanggé nindakaken kaprofesionalanipun;

Dhosèn wajib gadhah kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendhihdik, séhat jasmani lan ruhani, saha saged njangkepi kualifikasi sanèsipun ingkang dipundadosaken sarat ékan pendhidhikan tinggi wonten ing papan tugasipun, saha gadhah kaprigelan kanggé mujudakken ancasing pendhidhikan nasional.

Kwalifikasi Akadhemik

besut

Dhosèn kedah gadhah kualifikasi akademik ingkang dipunpikantuk saking pendhidhikan tinggi ing program pascasarjana ingkang sampun gadhah akreditasi jumbuh kaliyan babagan ahlinipun piyambak, minimum:

 1. Lulusan program magister kanggé program diploma utawi program sarjana
 2. Lulusan prgram dhoktor kanggé program pascasarjana.

Sertifikasi Dhosèn

besut

Sertifikat pendhihdik inggih punika minangka bukti formal minangka satunggaling wujud pengakuan ingkang dipunparingaken dhateng dhosèn minangka tenaga profésional, ingkang dipunparinagken sasampunipun njangkepi sadaya sarat kados makaten:

 1. Gadhah pengalama kerja minangka pendhidhik wonten ing perguruan tinggi paling sakedhik kalih taun.
 2. GAdah kalungguhan akademik paling andhap dados asistèn ahli; lan
 3. Lulus sertifikasi ingkang dipuntindakaken déning perguruan tinggi ingkang sampun pikantuk akreditasi ingkang saé ingkang ngawontenaken program ngawontenaken pelatihan tenaga kependhidhikan wonten ing perguruan tinggi ingkang sampun dipuntemtokaken déning pamarèntah Républik Indonésia.

Jabatan/Pangkat Dhosèn

besut

Ing ngandhap punika inggih wonten jenjang kalungguhan/ pangkat saking dhosèn [3] lan punika supados saged dipunangkat wonten ing saben jabatanipun lan pangkat kasebat dhosèn ingkang dipuntuju kedah njangkepi cacahipun angka kredit ingkang dipunmaksud.

Jabatan Pangkat Golongan Angka Kredit
Asisten Ahli Penata Muda III/a 100
Penata Muda Tk. I III/b 150
Lektor Penata III/c 200
Penata Tk.I III/d 300
Lektor Kepala Pembina IV/a 400
Pembina Tk. I IV/b 550
Pembina Utama Muda IV/c 700
Guru Besar utawi Profesor Pembina Utama Madya IV/d 850
Pembina Utama IV/e 1050

Ugi pirsani

besut
 1. Undang-undang Républik Indonésia Nomor 14 Tahun 2005, TENTANG GURU DAN DOSEN.
 2. Peraturan Pamaréntah Républik Indonésia Nomor 37 Tahun 2009, TENTANG DOSEN.
 3. Dudutan Mantri Pendidikan Nasional Nomor:36/D/O/2001, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.