Fonologi (saka basa Yunani: φωνή, phōnḗ, "swara, uni" lan λόγος, lógos, "tembung, wicara, bahan diskusi") punika salah siji babagan linguistik ingkang nyinaoni sistèm fonèm-fonèm ing sajeroning siji basa minangka pérangan kang mbedakake makna. Fonologi punika sinebat ugi widyaswara.

Urut-urutan lèlewatan suwara ing manungsa