Garis

Garis ya iku salah sijiné piranti ingkang wigati,kanggo sarana ngungkapaké sajeroning tumindak efektif lan èfisien kanggo wujudaké panggucap saka isi lan rasa émosi manungsa.Saéngga mènèhi wujud ingkang urip, lan wujudé dadi kontur [1]. Saka anané garis saéngga karya seni bisa kawujud lan bisa dipahami karo masarakat saubengé [1].Didhelok saka wujudé, garis duwé arti kanggo tanda ingkang dhowo lan nipak ana ing piranti gambar utawa piranti gambar liyané [2].koyata tipak kapur ing papan tulis lan sepidol ing kertas.Wujudé garis ana 5 ya iku

  1. Garis kènceng ya iku duwé wujud ingkang tegas lan kuwat[2].
  2. Garis bengkong ya iku duwé wujud ingkang alus lan lembut [2].
  3. Garis zig-zag ya iku duwé wujud ingkang lancip lan landèp [2].
  4. Garis datar ya iku duwé wujud ingkang mantep [2].
  5. Garis silang ya iku duwé wujud ingkang ora sanget dadi siji [2]

Garis duwé wujud kang bisa dirasakake uga katon ing wujudé ya iku kandèl-tipisé lan dhowo-cekaké [1].

Cathetan sukuBesut

  1. a b c Susanto Mikke.Face-Off Dalam Komplik.Magelang:CTO.2003.kaca 78
  2. a b c d e f Sunaryo, Aryo.'Nirmana I "Hand out Desain".Jurusan Pendidikan Seni Rupa, FBS, UnnesSemarang2002.kaca 201