Aksara Kan Korya utawa Hanjah (漢子, 한자), utawa Hanmun (漢文, 한문, tegese tulisan Kan), iku sebutan marang aksara Cina sajeroning basa Korya kang kanthi mligi tegesé aksara-aksara sing disilih déning basa Korya lan didadèkaké péranganing basa Korya mau liwat owahing pocapan.

Hanja
Hanja.png
Jeneng Koréa
Hangul 한자
Hanja 漢字
Alih aksara
Anyar
Hanja
McCune-
Reischauer
Hancha

Bédane karo Kanji sajeroning basa Jepang sing wis ngowahi lan mrasajakaké (Ind: menyederhanakan) akèh aksara, Hanja wujude salumrahe ora béda saka Aksara Cina Lawas sanadyan ana sapérangan saka aksara baku Hanjah wujud parijinis (Ind: varian) liya sing uga tinemu sajeroning aksara Kanji baku.