Iket iku jinis rasukan Jawa kang diagem anéng pérangan ndhuwur raga ya iku ana ing sirah.

SajarahBesut

WujudBesut

Iket digawé saka kain bathik kang rada amba banjur digubedaké miturut cara-cara lilitan kang mligi ana ing sirah. Lilitan kain iku kudu bisa nutup kabèh pérangan sirah (ndhuwur kuping). Lilitané kudu kenceng dadi ora gampang ucul. Jaman saiki iket wis luwih praktis, amarga lilitané wis dijait dadi siji karo blangkon.

JinisBesut

Ana 2 jinis utama iket ya iku cakrik/gaya Sala kang mburiné trepes lan cakrik Yogya kang ana mondolan ing mburiné.

Fungsi/gunaBesut

Fungsi mligi ya iku kanggo nutupi sirah.

MaknaBesut

Iket iku tegesé, manungsa iku kuduné nduwé pikiran utawa pemikiran kang kuat, teguh, kokoh, kenceng lan manteb uga kudu nduwé tetimbangan/wawasan kang mateng lan jembar karebèn ora gampang owah, ora gampang kena rembugé wong liya.