Iket iku jinis rasukan Jawa kang diagem anéng pérangan ndhuwur raga yaiku ana ing sirah.

Sajarah

besut

Wujud

besut

Iket digawé saka kain bathik kang rada amba banjur digubedaké miturut cara-cara lilitan kang mligi ana ing sirah. Lilitan kain iku kudu bisa nutup kabèh pérangan sirah (ndhuwur kuping). Lilitané kudu kenceng dadi ora gampang ucul. Jaman saiki iket wis luwih praktis, amarga lilitané wis dijait dadi siji karo blangkon.

Jinis

besut

Ana 2 jinis utama iket yaiku cakrik/gaya Sala kang mburiné trepes lan cakrik Yogya kang ana mondolan ing mburiné.

Fungsi/guna

besut

Fungsi mligi yaiku kanggo nutupi sirah.

Makna

besut

Iket iku tegesé, manungsa iku kuduné nduwé pikiran utawa pemikiran kang kuat, teguh, kokoh, kenceng lan manteb uga kudu nduwé tetimbangan/wawasan kang mateng lan jembar karebèn ora gampang owah, ora gampang kena rembugé wong liya.