Jin inggih punika salah satunggaling makhlukipun Allah ingkang dipunciptakaken saking latu.