Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Kaelih saka KBBI)

Kamus Besar Bahasa Indonesia iku bausastra utawa kamus ekabasa resmi basa Indonésia sing disusun déning Tim Penyusun Kamus Pusat Basa lan dibabar déning Balai Pustaka. Kamus iki dadi acuan paling dhuwur basa Indonésia sing baku. Nganti wektu iki, wiwit KBBI kababar pisanan ing taun 1988 wis ngalami révisi kaping telu. Edisi pungkasan ya iku edisi kapapat kanthi cithakan pisanan dibabar taun 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Édisi kaping 3 Taun 2005

Sajarah penerbitanBesut

Edisi pisanan wujud asil pengembangan saka Kamus Basa Indonésia sing kababar ing taun 1983. Kamus iki nembé ngamot 62.100 lema.
  • Edisi kapindho: 1991
Edisi kapindho wujud revisi kanthi edisi pisanan lan ngamot 72 ribu lema.
Edisi katelu ngamot 78 ribu lema. Miturut Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat Basa, kamus katelu iki isih krasa akèh banget kosakata sing durung mlebu.[1]
Edisi kapapat ngamot punjul 90 èwu lema lan sublema.[2]

RujukanBesut

  1. Majalah Media Watch Habibie Center, no 49/15. Edisi 15 September-15 Oktober 2006. Artikel: Penggunaan Basa dalam Media. Hal 29
  2. Jakarta Post: A Sophistication Unfolds A New Dictionary 15 Feb 2009, diakses 18 Feb 2009

Pranala njabaBesut

KBBI daring
KBBI Luring