Karaté ing Indonésia

Karaté mlebet ing Indonésia sanès dipunbekta déning bala Jepang, nanging dipunbekta déning mahasiswa Indonésia ingkang wangsul dhateng tanah air, sasampunipun ngudi èlmu ing nagari Jepang.[1] Taun 1963 mahasiswa Indonésia ingkang nama: Baud AD Adikusumo, Karianto Djojonegoro, Mochtar Ruskan lan Ottoman Noh ngadhegaken Dojo ing Jakarta.[1][2] Tiyang-tiyang punika ingkang nepangaken ulah raga karaté ing Indonésia, ingkang salajengipun damel wadhah ingkang dipunparingi nama Persatuan Ulah raga Karate Indonesia (PORKI) ingkang dipunresmikaken tanggal 10 Maret 1964 ing Jakarta.[1] Ing taun-taun salajengipun lajeng wonten mantan mahasiswa Indonésia saking Jepang kados ta Setyo Haryono (ingkang ngadhegaken Gojukai), Anton Lesiangi, Sabeth Muchsin lan Chairul Taman ingkang ndhèrèk ngermbakaken karate ing Indonésia.[1] Sanèsipun mahasiswa Indonésia, tiyang Jepang ugi wonten ingkang ndhèrèk ngrembakaken karaté ing Indonésia, kados ta Matsusaki (Kushinryu-1966), Ishi (Gojuryu-1969), Hayashi (Shitoryu-1971) lan Oyama (Kyokushinkai-1967).[1] Saya dangu karaté ing Indonésia gadhah kathah peminatipun, ingkang implementasinipun katingal kathah organisasi utawi kepengurusan karaté, kanthi kathahipun aliran ingkang dipunanut.[1] Kathahipun pakempalan karaté damel pecahipun Persatuan Ulah raga Karate-Do Indonesia (Porki), amargi boten cocog kaliyan aliran-aliran punika.[1][2] Ananing salajengipun kanthi wontenipun semangat kanggé peresatuanipun karaté ing Indonésia, ing taun 1972 asilipun kongres kaping IV Porki inggih punika damel organisasi karate ingkang dipunparingi nama Federasi Ulah raga Karate-Do Indonesia (FORKI).[1]

Latian karaté

Cathetan sukuBesut

  1. a b c d e f g h Sejarah Karate lan Forki (dipunakses ing tanggal 8 Juni 2011)
  2. a b Awal Mula Karate ing Indonesia (dipunakses ing tanggal 8 Juni 2011)