Kendhuri

Kendhuri (uga sok diarani kendhurèn lan kondangan) iku sajatiné upacara slametan utawa syukuran. Yèn ana wong Jawa kang nduwé khajatan, racaké ana kendhuri amarga kang diarep-arep wis kaleksanan lancar lan aman, utawa ndedonga amrih olèh kaslametan nalika arèp ngayahi sawijining lelaku kang wigati. Acara iki racaké dadi rangkéyaning acara kelairan, khitanan utawa pernikahan. Kendhuri acara pernikahan saiki lumrahé uga diarani resèpsi.

Wong-wong ndedonga ing acara kendhuri (1931).

Acara utama sajeroning upacara kendhuri yakuwi wujud ritual ndedonga marang Pangèran Kang Maha Kuwasa supaya diparingi kaslametan, karahayon tumrap kang gadhah kersa sumrambah marang kabèh para rawuh. Kanggo wong Islam ing acara iku racaké padha maca Surah Yasin.

UndhanganBesut

Sing diundhang ing acara kendhuri lumrahé kerabat utawa sadulur, tangga tepara, kanca lan wong liya kang dikenal, lan kang diundhang lumrahé bapak-bapak utawa wong lanang. Yèn ibu-ibu uga diundhang, racaké wektuné dipisah. Ing kutha gedhé, undhangan kendhuri lumrahé dicampur antarané bapak-bapak lan ibu-ibu.

PasugatanBesut

 
Tumpeng slametan ing acara kendhuri.

Sing disuguhaké sajeroning acara kendhuri racaké wujud panganan tradhisional, ing antarané sega kuning, jajan pasar lan liya-liyané. Jaman saiki suguhan kendhuri ditata ing sakdhuwuring méja kang amba. Yèn kendhuriné wis rampung, tamu-tamu kang rawuh lumrahé dibekeli bèsèk utawa berkatan sega kendhuri.[1]

Cathetan sukuBesut

  1. forum.detik.com(Dipuntingali tanggal 28 Mèi 2011)