Ketan inggih punika salah siji jinis beras. Warninipun pethak sadaya boten transparan. Ingkang sadaya patinipun kalebet amilopektin. Kajawi punika wonten ingkang warninipun ireng, dipunwastani ketan ireng (manawi wonten Basa Indonésia dipunwastani ketan ireng). Ketan dados maeman kang aji wonten ing tanah Jawa. Amargi rata-rata tradhisi ing tanah Jawa migunakaké maeman utawa jajanan ketan. Tulodonipun kados lepet nalika tradhisi kupatan, lajeng gemblong lan wajik ingkang ugi maeman saking ketan ingkang boten naté ketinggalan wonten ing tradhisi ngantenan.