Yosua dijupuk saka basa Ibrani: יהושׁע Yehoshua utawa Yəhôšuª‘, kang tegesé “karo pitulungan sang Yahwe. Saliyané asma nabi kang jaré nulis kitab iki kang jenengé padha, ya uga asmané Gusti Yesus ing basa Aram.

Kitab Yosua ngwedharaké kandha caritaning bangsa Israèl nalika mangrebut nagara Kanaan, dipanggedhèni déning Yosua. Ya dhèwèké iku kang nggantèni Musa mimpin umat Israèl. Kadadéan-kadadéan wigati kang dikandhaaké ing buku ini yaiku antarané: panyabrangan ing Kali Yordan, Bedhahé kutha Yerikho, perang ing Ai, lan pangukuhan anyar prajanjian antara Allah karo umat-E.

Salah sijining pethikan misuwur saka buku iki yaiku: “ Saupama kowé padha ora gelem ngabdi marang Allah, padha netepna putusan ing dina iki uga, sapa kang arep kokbektèni. Apa brahala-brahala kang biyèn disembah déning para leluhurmu ing Mésopotamia, apa brahala-brahalané wong Amori kang panggonané saiki kokenggoni. Déné aku lan kulawargaku, arep padha ngabekti marang Allah."