Kiyamat inggih punika kadodosan kanthi risakipun sadaya ngalam, inggih dunya saha sanès-sanèsipun. Sedaya ingkang gesang sami mati. Dinten kiyamat punika dipuntandhani kanthi suwanten trompet ingkang dipundamu déning malaékat Isrofil nindakaken dhawuhipun Gusti kang akarya jagad. Kiyamat punika sampun dipunmangertosi utamanipun saking Qur'an Surat Al-Qori'ah.