Iwak kod punika salah satunggaling iwak ingkang gesangipun wonten ing samudra. ulam kod kalebet spésies ingkang hatinipun saged dipun-produksi kanggé damel lenga hati kod. Sesarengan kaliyan iwak haddock lan plaice, ulam kod punika salah satunggaling ulam ingkang umum dados fish and chips utawi dedhaharan awujud ulam lan kenthang.

Sampun turun temurun bilih lenga kod dipunpitadosi saged kanggé obat. Wonten ing abad 18, lenga kod kanthi prosès pemanasan ngginakaken wap ngasilaken warna ingkang langkung pudar. Kala punika raosipun taksih dèrèng echo lan kaginakaken kanggé ngrawat laré-laré ingkang nembé gerah riket. Tiyang Eskimo arang kénging artritis reumatoid amargi kathah dhahar ulam. Tiyang Jepun ugi ngutamiaken iwak saéngga wonten ing kalih nagara punika tingkat gerah sendi langkung andhap tinimbang nagara sanès [1].

Saking rumiyin lenga kod dipunpitadosi minangka obat paling saé. Minyak punika mambu amis amargi khasiatipun ingkang ageng. Laré-laré padatanipun dipunparingi lenga kod amargi lenga kod saé kanggé nutrisi polo lan nuwuhaken daya kecerdasan [2].

Cathetan sukuBesut

  1. [1], Khasiat lenga ikan kod (dipun-akses tanggal 19 November 2012).
  2. [2], Manfaat lenga ikan kod (dipun-akses tanggal 19 November 2012).