Kontak basa (language contact) iku interaksi saka rong utawa luwih basa utawa rupa basa amarga para panutur basa-basa iku kerep temu-tinemu. Kontak basa uga dumadi ing sawatara fénomena, kalebu konvergensi basa, pangowahan basa, tembung silihan, lan rélèksifikasi. Produk umum saka kontak basa ya iku basa pijin, basa kréol, basa camboran, lan alih kodhe.

Bentuk-bentuk pangaribawa saka sawijining basa marang basa liyané

besut

Panyilihan tetembungan

besut

Cara paling umum kepriyé basa-basa mangaribawani basa liyané iku nganggo tuker-tinukering tetembungan. Sing saiki iki umum kedadéan ya iku olèhé diserepé tetembungan basa Inggris déning basa-basa liyané. Nanging fénoména iki ora anyar, utawa gedhé banget, ditiliki saka standar sajarah. Olèhé nyilih tetembungan basa Latin lan Prancis déning basa Inggris sing dumadi ing abad kaping 16 lan kaping 17 iku luwih signifikan. Sawetara basa wis nyilih tetembungan akèh banget saka basa liyané nganti status kakerabatan basa iku dadi mèh ora katon manèh. Contoné iku basa Arménia. Basa iki wis nyerep utawa nyilih akèh tetembungan saka basa-basa Iran, nganti dikira sawijining dialèk basa Iran nganti sawatara dasawarsa, kamangka basa iki ndarbèni pang dhéwé sajeroning rumpun basa Indo-Éropah.[1] Pangaribawa basa Sangskreta marang basa Jawa Kuna iya gedhé banget, mèh 50% saka tetembungan basa Jawa Kuna kanthi langsung utawa ora langsung sangkané ska basa Sangskreta.[2]

Réferènsi

besut
  1. Waterman, John (1976). A History of the German Language. University of Washington Press, p. 4
  2. Zoetmulder, P.J. (1995). Kamus Jawa Kuna - Indonesia. Gramedia, kaca xiv