Kosmos, sajeroning pangertèn sing paling umum, ya iku sawijining sistem sing temata utawa ana ing harmoni. Asalé saka tembung basa Yunani κόσμος sing tegesé "kateraturan, susunan sing temata, rerenggan", kosmos wujud konsèp antitesis saka khaos. Èlmu sing nyinaoni kosmos karan mawa kosmologi.

Filsuf Plato déning panjenengané Silanion