Kuningan inggih punika salah satunggaling dinten riyaya ingkang wigati tumrap Agama Hindhu. Kuningan punika dipunpengeti saben dinten saniscara, kliwon, wuku kuningan. Pawiwahan Kuningan punika dipunadani saben 210 dinten, kanthi petung migunakaken tanggalan Bali.[1] Kuningan inggih punika rangkean upacara Galungan, 10 dinten saderengipun Kuningan. Wonten ing dinten punika masarakat damel Sekul kuning, pralambang kesuburan lan kemakmuran uga dipunaturaken sesajen kanggé rasa sukur dhumateng Gusti.[2]

Makna Kuningan Pawiwahan Kuningan punika dipunadani sedasa dinten sesampunipun Galungan. Kuningan migunakaken upakara sesajen ingkang ngandhut simbol tamiang lan endongan. Tamiang kanthi pralambang rumeksa, penjaga, uga mralambangaken hukum karma. Kanthi pawiwahan punika mugi-mugi masarakat saged nata malih pagesangan ingkang harmonis sami kaliyan ancasipun Agama Hindhu. Menapa déné endongan inggih punika sangu ingkang utama, inggih utama ngèlmu lan bhakti.Déné senjata ingkang paling sakti inggih punika eninging pikir. Pawiwahan Kuningan punika gadhah ancas supados umat punika eling dhumateng Gusti, saha tansah ngudi rasa sukur.

cathetan Suku

besut
  1. [1](dipunundhuh tanggal 14 September 2012)
  2. [2](dipunundhuh tanggal 14 September 2012)