Sega

beras kang uwis dimasak
(Kaelih saka Sekul)
Aksara Latin
     

Sega mawi basa krama sekul inggih punika beras ingkang sampun dipungodhog utawi dipuntanak. Prosés nggodhog beras kasebat ugi ngliwet. Beras dipuntanak supados mbangkitaken aroma sekul lan ndadosaken langkung empuk nanging tetep kajagi konsistènsinipun. Ndamel sekul mawi toya ingkang kekathahen ing wekdal ngliwet badhé ngasilaken bubur.

Sekul

Werna sekul ingkang sampun mateng (tanak) warna-warna gumantung saking jinis beras ingkang dipun-ginakaken. Umumipun, warna sekul punika pethak manawi beras ingkang kagunakaken wernanipun pethak. Beras abrit utawi beras ireng badhé ngasilaken warna sekul ingkang mèmper kaliyan warna berasipun. Kandhungan amilosa ingkang asor ing pati beras badhé ngasilaken sekul ingkang langkung transparan lan léngkét. Ketan, ingkang patinipun namung ngandhut sakedhik amilosa lan méh sadaya wujud amilopektin, gadhah sipat kados makaten. Beras Jepang (japonica) kanggé sushi ngandhut kadhar amilosa kirang langkung 12-15% saéngga sekulipun langkung léngkét tinimbang sekul ingkang dipunkonsumsi ing Asia Tropika, ingkang kadhar amilosanipun kirang langkung 20%. Umumipun, beras kanthi kadhar amilosa langkung saking 24% badhé ngasilaken sekul ingkang 'pera' (boten lekat, atos, lan gampil kapisah-pisah).

Sekul dipundhahar sapérangan ageng pendhudhuk Asia lan dados sumber karbohidrat utami ing menu sadinten-dinten. Sekul ingkang dados makanan pokok limrahipun dipuncawisaken sesarengan kaliyan lawuh ingkang saged nglengkapi raos lan ugi nglengkapi kabetahan gizi manungsa. Sekul saged dipunolah malih sesarengan kaliyan bahan panganan sanèsipun dados masakan énggal, kados sekul goréng, sekul kuning utawi sekul kebuli.

Ugi pirsani

besut
 
Wikipedia
Artikel punika, artikel dhasar ingkang kedah dipundarbèni sadaya basa.