Sega Jagung ya iku panganan saka jagung sing diseléb utawa didheplok. Sega jagung iki bisa gantiné sega beras. Jaman dhisik yèn tuwuhan pari ora kasil, para tani ngganti tuwuhan jagung sing dadi panganan pokok. Sega jagung racaké dipangan karo kluban lan sambel.

Sega jagung

Carané nggawé sega jagungBesut

  1. Jagung dimasak(didhang) nganti pulen
  2. Supaya luwih énak nalika mateng ditambahi parutan klapa