Kuas yaiku piranti kang dimumpangatake kanggo ngecet (pasang cet) ing sing ndunungi kanvas, kertas utawa bahan liyané.Semana uga cet kang akèh jinisé kanthi umum kuas uga digawé karo mumpangate lan jinising cet kang wujud-rupa.Wujudé kuas kapérang saka gagang kayu temin/kerah talénan lan wulu kuas.

 • Anané wujud-rupa cat kang ana ing tlatah donya kuas bisa kapérang saka bahan dasaré ana loro yaiku:
 • Kuas kapérang saka macemé (stiff hair) yaiku:
  • Kuas Bright yaiku kuas kang wujudté pesagi kang wujud temin kang amba lan mumpangate bisa kasilake kuasan kang kuat lan duwé efek liya
  • Kuas Flat yaiku kuas kang wujudé pesagi tipis kanthi dawa wulu punjul kuas bright
  • Kuas round yaiku kuas kang wujudé bunder lan wulu lancip ngarah ing ndhuwur
  • Kuas fibert yaiku kuas tipis kanthi salaj sijiné pucuk kuas wujudé lonjong
  • Kuas fitch yaiku kuas wujudé pesagi lan paling tipis saka kuas liyané
  • Kuas fan blender yaiku kuas kang wujudé kaya kipas kang bis dimumpangatake kanggo netralake cet lènga kang sisih teles kanthi nyamcurake cat siji lan sijiné.
Kuas dimumpangatake jupuk cet
Kuas
Jinis kuas