Mandodri (Sansekerta: मंदोदरी Mandodarī; Tamil: Montotari, Indonésia, Jawa kaliyan Sunda: Banondari, Khmer: Mandogiri, Melayu: Mandudaki, Thai: Montho Thewi) inggih punika prameswarinipun Raja Rahwana, raja iblis. Èpik Rayamana nyariosaken manawi Mandodari ayu, saleh, saha jujur. Panjenenganipun minangka salah satunggaling pancakanya (gangsal prawan). Mandodari wonten ing salebeting epik Hindhu Ramayana.