Mawie Ananta Jonie

Mawie Anantajonie, ingkang miyos ing Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, 1940, inggih punika salah satunggaling sastrawan Indonésia saha sastra eksil Indonesia.[1] Piyambakipun kala rumiyin nerasaken kuliah wonten ing Akademi Jurnalistik Dr. Rivai ing Jakarta. Lajeng ing taun 1964 piyambakipun tindak dhateng Beijing, China saha naté kuliah wonten ing Akademi Basa Asing Beijing, lajeng ugi sekolah wonten ing Sekolah Tinggi Ulah raga. Wiwit taun 1989, piyambakipun pindhah dhateng Walanda, lan wiwit taun punika piyambakipun sampun nerbitaken kathah karya- karyanipun ingkang wujud puisi.[2] Sasampunipun kondur saking Walanda, piyambakipun boten naté gadhah wayangan bilih badhé wonten G30S/PKI lan karyanipun kénging pangaribawa saking prahara punika. Mawie Anantajonie sampun remen nyerat wiwit taksih kuliah ing Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) Negeri Padang. Karya- karyanipun sampun naté kapacak wonten ing Harian Suara Persatuan dan Mingguan Mimbar Minggu. Sajak saha cerpenipun ugi kapacak wonten ing Bintang Timur, HR Minggu, Mingguan Jalan Rakyat Surabaya. Ing taun 1963, piyambakipun sampun naté dados wartawan Bintang Timur saha pemimpin redaksi majalah bulanan Derap Pelajar ingkang dipuncithak déning IPPI.

Mawie Anantajonie
Mawie Ananta Jonie.jpg
PakaryaPenulis
BangsaIndhonésia Indonesia
GènrePuisi

Asiling KaryaBesut

Sadangunipun dalem wonten ing RRT (utawi ingkang sapunika misuwur kanthi nama RRC Republik Rakyat Cina), sajak- sajak sanèsipun ingkang sampun naté kapacak ing The Call, Kancah saha Mimbar lndonesia. Wiwit taun 1989, piyambakipun dalem wonten ing nagari Walanda. Kados déné panyerat eksil sanèsipun, Mawie Ananta Jonie ugi nyerat kathah seratanipun wonten majalah,ugi ing majalah Arah saha Arena. Ing taun 1994, piyambakipun kasil ngasilaken buku kempalan sajakipun ingkang kaping pisan kanthi irah- irahan Nyanyian Persahabatan & Sebuah Surat Mangsa Bunga ingkang terbit wonten ing Kreasi No.18. Bukunipun ingkang kaping kalih inggih punika, Janji pada Yang Mati ingkang terbit ing taun 1998. Piyambakipun ugi dados panggurit ingkang seratanipun dipunpacak wonten sesarengan kaliyan penggurit sanèsipun wonten ing Yang Tertindas yang Melawan Tirani I (1997) saha Yang Tertindas yang Melawan Tirani II (1998).[3] Sajakipun Mawie Ananta ingkang irah- irahanipun “Kunanti bumi memerah darah” kaacak wonten ing majalah “Bintang Timur” ing tanggal 21 Maret 1965. Sajak punika nyariosaken deritanipun satunggaling wanita kéré ing pinggiring Kali Ciliwung.

Cathetan sukuBesut

  1. [1] Mawie Ananta Jonie (dipunundhuh tanggal 20 Januari 2013)
  2. LastName, FirstName (1992). Menagerie : Indonesian fiction, poetry, photographs, essays. Jakarta: Lontar Foundation. ISBN 9798083520. kaca 236
  3. LastName, FirstName (2002). Di nagari orang : puisi penyair Indonesia eksil. Jakarta, Indonesia: Amanah Lontar bekerjasama dengan Yayasan Sajarah Budaya Indonesia, Amsterdam. ISBN 9798083423. halaman 250