Mesin jait

Mesin jait ya iku mesin elektrik sing gunané gawé njait. Sejarahé wong jahit nganggo dom iku wis suwé diwiwiti saka kabudayan manungsa. Bahané dom iku manéka warna ana sing digawé saka watu,tembaga, balung, utawa gadhing. Dom sing isih kasar kanggo gabungake lulang kéwan dadi klambi.

Sawijining mesin jait modèrn (Singer Symphonie 300)