Kuran: Béda antara owahan

374 bèt wis dibusak ,  3 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
c (Wirjadisastra ngalih kaca Al-Qur'an menyang Kuran)
{{Islam}}
'''Al Qur'anKuran''' punika kitab sucinipun agama [[Islam]]. UmmatUmat [[Islam]] pitados bilih Al Qur'anKuran punika pucuk lan panutuping wahyu [[Allah]] kanggé manungsa. Piwulang punika dipunwulangaken marang [[Muhammad]] kanthi lantaran Malaikat Jibril.
 
Manawi dipunrunut saking ngèlmu basa, Al Qur'anKuran punika tegesipun "wewacan" utawi "kang diwaca bola-bali." Ukara punika saking ''qara'a'' (قر أ) ingkang tegesipun "maca". Panggianing ukara punika saged dipunmangertosi ing ayat 17 lan 18 Surat Al-Qiyaamah.
[[Gambar:Quran.png|thumb|Al QuranKuran]]
 
== Terminologi ==
Dr. Subhi Al Salih ngandharake tegesé Al-Qur'anKuran kanthi makaten:
 
''"Kalam [[Allah]] kang awujud mukjizat kang lumantar [[Muhammad]] kang tinulis ing mushaf (lembaran) lan diriwayatake kanthi mutawatir (terus nyambung kanthi bener) lan yèn maca awujud ngibadah."''
Déné [[Muhammad]] 'Ali ash-Shabuni ngandharake kanthi ukara:
 
''"Al-Qur'anKuran iku kalam Allah kang tanpa tandhing, tinurunake marang Muhammad pungkasaning para nabi lan rasul, kanthi lantaran malaikat Jibril.as lan tinulis ing mushaf-mushaf kang banjur tekan kita kabèh kanthi mutawatir, lan yèn maca lan nyinaoni bakal dianggep ngibadah, kanthi diwiwiti surat Al-Fatihah lan ditutup surat An-Nas"''
 
kanthi katrangan kados ing nginggil punika, Al Qur'anKuran dipunbedakaken kaliyan kitab sadèrèngipun [[Muhammad]], ya iku [[Kitab Torèt]] utawa [[Injil]].
 
== Dasanama Al Qur'anKuran ==
{{Islam}}
Ing kitab suci punika ugi wonten katrangan bilih Al Qur'anKuran uga gadhah dasanama utawi sebutan-sebutan sanèsipun. Ing basa Indonésia dipunwastani Sinonim utawi persamaan tembung.
* Al-Kitab, QSKS(2:2),QSKS (44:2)
* Al-Furqan (kang mbedakake bener luput): QSKS(25:1)
* Adz-Dzikr (kang mènèhi pepeling): QSKS(15:9)
* Al-Mau'idhah (piwulang/pitutur): QSKS(10:57)
* Al-Hukm (aturan/ ukum): QSKS(13:37)
* Al-Hikmah (kawicaksanan): QSKS(17:39)
* Asy-Syifa' (tamba): QSKS(10:57), QSKS(17:82)
* Al-Huda (pituduh): QSKS(72:13), QSKS(9:33)
* At-Tanzil (kang tinurunake): QSKS(26:192)
* Ar-Rahmat (kurnia): QSKS(27:77)
* Ar-Ruh (roh): QSKS(42:52)
* Al-Bayan (panerang): QSKS(3:138)
* Al-Kalam (sabda): QSKS(9:6)
* Al-Busyra (kabar gumbira): QSKS(16:102)
* An-Nur (cahya): QSKS(4:174)
* Al-Basha'ir (pituduh): QSKS(45:20)
* Al-Balagh (pawarta) QSKS(14:52)
* Al-Qaul (pocapan) QSKS(28:51)
 
== Gegayutanipun kaliyan kitab-kitab sanès ==
 
Al Qur'anKuran ugi wonten gayutipun kaliyan kitab saderingipun (Torèt, Zabur, Injil, lan lembaran Ibrahim).
 
* Al Qur'anKuran nuntut supados piyantun Islam pitados bilih kitab-kitab punika wonten QSKS(2:4)
* Al Qur'anKuran tinitah kanggé ngleresaken lan pamawas kitab-kitab sadèrèngipun. QSKS(5:48)
* Al Qur'anKuran dados referensi kanggé ngicalaken sulaya ing antarané rasul-rasul kang béda. QSKS(16:63-64)
* Al Qur'anKuran ngleresaken sajarah. Ing kitab pungkasan punika wonten carita-carita ngenani umat lan uga rasul-rasul kapungkur. Ing sawetara carita, wonten ingkang boten sami kaliyan menapa ingkang sinerat ing kitab sanèsipun.
 
== Prosés tumuruning ==
* Malaikat boten memba rupa dados sinten-sinten lan nekani Muhammad kanthi pawakan aslinipun.
 
== Peranganing Al Qur'anKuran ==
 
Al Qur'anKuran punika sinusun saking 114 pérangan kang sinebut ''surat'' utawa ''surah.''Saben surat dipuncacah malih dados sawetara ayat. Surat kang paling dawa inggih punika Al Baqarah (286 ayat) lan paling cekak Surat Al kautsar (3 ayat). Sedayanipun wonten 6236 ayat. Angka punika wonten ingkang béda ing antawisipun ahli satunggal lan satunggalipun, nanging wosipun sami. Umumipun namung perkara sulaya cara ngetangipun kemawon. Surat-surat kang dawa dipunperang malih kanthi sebutan ruku'. Ruku' iku kumpulaning ayat kang ngrembag perkawis tinamtu.
 
Manawi dipilah saking panggènan tumurunipun, Al Qur'anKuran dipunpilah dados kalih: Surat-surat makkiyah lan Madaniyah. Surat Makkiyah inggih punika surat kang wahyune tumurun nalika ing Mekkah, déné Madaniyah tumurun ing Madinah. Umumipun, surat Madaniyah langkung dawa tinimbang Makkiyah.
 
Ing pamilahan liyané, Al qur'an dipunpilah dados 30 pérangan kanthi dawaning wos ingkang sami. Pérangan-pérangan punika sinebut jus. Pamilahan punika kanggé nggampilake manawi badhé maos AL Qur'anKuran ing wektu satunggal wulan (30 dina).
 
Wonten malih pamilahan kanthi ngrujuk dawa-cekakeipun:
* Al Mufashshal, (surat-surat cekak), inggih antawisipun Adh Dhuha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lan liyan-liyané.
 
== Adab Tumrabe Al-Qur'anKuran ==
Saderengipun nyenggol utawa nyekel mushaf Al Qur'anKuran, sawijining muslim supados ngresiki badanipun lan kang wigati wudhu langkung rumiyin. Perkawis punika linandhasan tradisi lan interpretasi literal saking surat Al Waaqi'ah ayat 77 dumugi 79.
 
== Sajarah Tumuruning AL Qur'anKuran ==
=== Tumuruning Al Qur'anKuran ===
Al Qur'anKuran tumurun kanthi dangunipun 23 taun. Mangsa punika dipilah malih dados kalih: Mekkah lan Madinah. Jaman wonten Mekah wekdalipun 13 taun, déné Madinah 10 taun, Dados genep ing 23 taun.
 
=== Kodifikasi AlQur'anKuran lan Ngrembakane ===
[[Gambar:Qur'anic Manuscript - 3 - Hijazi script.jpg|thumb|upright|Naskah QuranKuran saka abad ka-7, tinulis ing [[aksara Hijazi]].]]
Miturut saking kalangan [[Singah]], sawatawis [[sufi]], kaliyan sawatawis ulama [[Sunni]], Ali ingkang nata lembaran-lembaran (mus'haf) QuranKuran kanthi lengkap sasampunipun [[Muhammad]] séda.
Ing kalangan Sunni, limrahipun, rerangkèn mus'haf punika karakit saé kanthi sesarengan. Sasampunipun 70 sahabat séda ing [[Perang Yamama]], khalifah [[Abu Bakar]] mutusaken supados wonten QuranKuran ingakng rinakit kanthi saé. Ing jaman punika, limrahipun tiyang-tiyang sami nyimpen perthalan-perthalan QuranKuran, kapisah lan boten runtut. Para hafidz (tiyang ingkang apal QuranKuran) banjur dipunkempalaken, kalebu [[Zaid bin Tsabit]]. Tiyang-tiyang punika banjur ngumpulaken lembaran-lembaran ingkang sumebar ing sadhengah sahabat lan karakit dados satunggal.<ref name="ReferenceA">{{Hadith-usc|bukhari|usc=yes|6|60|201}}</ref>
[[Gambar:Uthman Koran-RZ.jpg|thumb|left|Naskah QuranKuran abad ka-9.]]
 
Ing warsa [[650]], nalika Islam rumambah ing sakiwa tengenipun lempongan Arab, utamanipun ing [[Iran|Pèrsi]], [[Levant]], lan Afrika Lor; Khalifah katelu, [[Utsman bin Affan]], mréntahaken supados wonten ana QuranKuran ingkang baku. Perkawis punika gegandhèngan saking pangucapan QuranKuran kanthi céngkok ingkang bènten kaliyan ingkang dipunucapaken ing Madinah lan Makkah. Utsman ngandharaken supados cèngkok ingkang dipun-ginakaken punika saking céngkok [[Suku Quraisy]] amargi Muhammad saking suku punika. Limang hafidz damel turunan saking mushaf pisanan ing jaman Abu Bakar ingkang kasimpen déning [[Hafsah binti Umar]]. Mushaf punika banjur kondhang kanthi jejuluk [[Mushaf Utsmani]] ingkang dados lelandhesan tiyang Islam sadonya dugi dinten sapunika.<ref>Mohamad K. Yusuff, [http://www.irfi.org/articles/articles_251_300/zayd_ibn_thabit_and_the_glorious.htm Zayd ibn Thabit and the Glorious Qur'an]</ref><ref>The Koran; A Very Short Introduction, Michael Cook. Oxford University Press, pp. 117–124</ref>
 
Wujud QuranKuran ingkang katedhak punika, ing kalangan sarjana modhèren, limrahipun dipunanggep cathethan ngendikanipun Muhammad. Déné, kanggé muslim, QuranKuran punika tumurun saking [[Allah]]. Punapa mawon ingkang kapacak ing QuranKuran asring dados pirembugan ing antaranipun para sarjana, utamanipun gegandhèngan kaliyan sajarah QuranKuran ingkang dianggep saged kemawon keplesed nulis nalika dipunrangkum.<ref>{{cite web|last=Arthur Jeffery and St. Clair-Tisdal et al,Edited by Ibn Warraq, Summarised by Sharon Morad, Leeds|url=http://debate.org.uk/topics/books/origins-koran.html|title=The Origins of the Koran: Classic Essays on Islam's Holy Book |accessdate=2011-03-15}}</ref><ref>* F. E. Peters (1991), pp.3–5: "Few have failed to be convinced that the QuranKuran is the words of Muhammad, perhaps even dictated by him after their recitation."</ref>
 
== Salin basa lan tapsir Al Qur'anKuran ==
Upaya kanggé mangertosi menapa kang wonten ing Al Qur'anKuran tinulad ing sawetara basa lan tinafsir kanthi manéka warna cara. nanging, tapsir punika namung saderma upayaning manungsa lan boten pikantuk nggantos tèks aslinipun.
 
=== Salin basa ===
Tarjamah utawi salin basa Al Qur'anKuran utawi salin basa kang literal lan ora disartani interpretasi kang tebih. Salin basa punika boten dianggep taksih dèrèng bisa diwaos kanthi menapa wontenipun. Kedah tiyang tinamtu kang nguwaosi ngèlmu-ngèlmu agama lan basa arab kang bener supados mangertos saestu kandhutanipun.
 
Salin basa ing [[Basa Indonésia]] ing antawisipun:
# ''Al-Qur'anKuran dan Terjemahannya'', déning Departemen Agama Républik Indonésia.
# ''Terjemah al-Qur'an'', déning Prof. Mahmud Yunus.
# ''An-Nur'', déning Prof. T.M. Hasbi Ash-Siddieqy.
# ''Qur'an Kajawèn'' (bs. Jawa), déning Kemajuan Islam Jogyakarta
# ''Al-Ibriz'' (Bs. Jawa), déning K.H. Bisyri Mustafa Rembang.
# ''Al-Qur'anKuran Suci Basa Jawi'' (bs. Jawa), déning Prof. K.H.R. Muhamad Adnan.
 
=== TapsirTepsir ===
 
TapsirTepsir Al Qur'anKuran kang kondhang antawisipun:
# TapsirTepsir Ibnu Katsir
# [[Tapsir al-Jalalain|TapsirTepsir Al Jalalain]]
# TapsirTepsir Al Manar, déning Syeh Muhammad Abduh & Rasyid Ridha
# TapsirTepsir Al Bayan
# TapsirTepsir Al Mishbah déning Prof Quraish Shihab
 
== Pratélan pustaka ==
 
* Departemen Agama Républik Indonésia--''Al-Qur'an dan Terjemahannya''.
* Faridl, Miftah dan Syihabudin, Agus--''Al-Qur'an, Sumber Hukum Islam yang Pertama'', Penerbit Pustaka, Bandung, 1989 M.
 
== Uga delengen ==
* [[Pratélan Surat-Suratsurat Aling Qur'anKuran]]
* [[Islam]]
* [[Muhammad]]
 
== Pranala njaba & Réferènsi ==
* [http://al-quran.info Al-QuranKuran online]
* [http://www.qurancomplex.com/quran/mostalhat.asp?TabID=1&SubItemID=8&l=ind&SecOrder=1&SubSecOrder=6 Kamus Istilah Al Qur'anKuran]
* [http://alquran-online.anna-world.com/ Al QuranKuran Online Translation & Listen]
* [http://www.sunnipath.com/Resources/PrintMedia/Books/B0040P0000.aspx Ulum al Qur'an by Ahmad von Denffer]
* [http://www.cimbuak.net/component/option,com_quran/Itemid,75/ Cimbuak.net] Salin basa Kuran ing basa Indonésia.
63.844

besutan