Basa krama: Béda antara owahan

Gedhéné ora owah ,  10 sasi kepungkur
# ''Pun anak punapa ajeng nedha ulam ménda? '''<u>Di</u>'''saté raos'''<u>é</u>''' éca, pun Monah saged ambakar'''<u>aké</u>'''.''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}
# ''Jambu abrit kula tedha sampéyan kintun'''<u>aké</u>''' mangké sonten, epahan'''<u>é</u>''' kang bekta mangké kula bayar'''<u>é</u>''' saking kula kémawon.''<ref name=":1" />
# ''Nak, kabar'''<u>é</u>''' sampéyan sampun '''<u>di</u>'''criyosi déning Mas Lurah?''{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}}''
 
==== Kramantara ====
 
# ''Kang sarira punapa ajeng nedha ulam ménda? Dipunsaté raosipun éca, pun Monah saged ambakaraken.''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}
# ''Kala wingi sampéyan rak sampun kula criyosi, bilih kula boten saged dhateng sadèrèngipun jam sadasa.''{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}}''
 
==== Mudha krama ====
Basa mudha krama (uga diarani basa krama lugu''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}'') iku basa krama kang nganggo tembung krama kanthi woworan tembung krama inggil mawa ater-ater lan panambang krama.{{sfn|Suwadji|2013|p=11}}{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} Madyama purusané nganggo tembung ''panjenengan sampéyan{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}'' utawa ''panjenengan'',{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} déné pratama purusané nganggo tembung ''kula''.''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}''{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} Panganggoning basa wredha krama padatané ing guneming wong enom (mudha) marang wong tuwa,{{sfn|Suwadji|2013|p=11}}{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} murid marang guru,{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} priyayi marang priyayi kang pangkat padha<ref name=":1" />{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}} lan kang pangkat luhur,<ref name=":1" /> Ing sor iki conto ukara ing basa mudha krama.
 
# ''<u>Panjenengan</u> sampéyan punapa <u>karsa</u> <u>dhahar</u> ulam ménda?''{{sfn|Prajapustaka|1925|pp=4-5}}''
# ''<u>Panjenengan</u> sampéyan kula <u>aturi</u> <u>pinarak</u> ing griya kula.''<ref name=":1" />
# ''<u>Panjenengan</u>ipun Pak Guru <u>ngarsakaken</u> <u>unjukan</u> punapa?''{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}}''
# ''Manawi <u>panjenengan</u>ipun ibu marengaken, kula badhé ndhèrèk.''{{sfn|Padmosoekotjo|1953|pp=13-15}}''
 
=== Anyaran ===
62.958

besutan