Parembugan:Banggaladésa: Béda antara owahan

Gedhéné ora owah ,  7 taun kepungkur
c
typo
(+ 1)
c (typo)
::Bangladésa inggih saé Pak {{ping|Meursault2004}}, gampil kanggé tiyang Jawi, nanging inggih boten limrah mawon. Bok bilih saged dipunpilih tembung '''Bangladésa''', mangké saged dipunparingi katrangan étimologi wonten artikelipun. Utawi ngrujuk Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan, tembung serapan ingkang wonten aksara "sh"-nipun kedah dipundadosaken "s" kemawon. [[Panganggo:Cahyo Ramadhani|Cahyo Ramadhani]] <sup>[[Dhiskusi Panganggo:Cahyo Ramadhani|pirembagan]]</sup> 30 Oktober 2015 01.02 (UTC)
 
:Inggih Mas {{ping|Cahyo RamandaniRamadhani}} Bangladésa pancèn saé kanggé dipunserep, lan langkung trep kaliyan étimologi Basa Jawi, nanging katingalipun dèrèng wonten ingkang nganggé kados mekaten. Nanging Bangladèsh punika sanès tembung nanging nami, dados kula kinten paugeranipun bènten. Kejawi naté kaserat wonten ing satunggaling publikasi basa Jawi. Conto sanès, kula naté maos buku babaran dasawarsa 1930-an utawi 1940-an. Wonten ing buku punika negari Polandia saha Austria kaserat minangka Polenn Ustenrik. Mbokmenawi mangké menawi kula punapa sinten kémawon saged manggihaken publikasi dangu ingkang seratanipun Bangladésa, punika inggih saged dipunenggé. [[User:Meursault2004|Meursault2004]]<sup>[[User_talk:Meursault2004|ngobrol]]</sup> 30 Oktober 2015 10.12 (UTC)