Parasurama: Béda antara owahan

514 bèt wis dibusak ,  5 taun kepungkur
c
éjaan using AWB
c (éjaan using AWB)
{{gabungmenyang|Resi Ramabhargawa}}
{{rapèkaké}}
{{inuseuntil|28 Pebruari 2013}}
[[Gambar:Parasurama.jpg|thumb|Parasurama Awatara]]
 
'''Parasurama''' (Dewanagari|Sansekerta: परशुरामभार्गव; Parashurāma Bhārgava) utawi wonten ing [[Indonesia]] kala mangsa kasebut Ramaparasu, inggih punika asmanipun paraga [[Ciranjiwin]] (abadi) wonten ing ajaran [[agama]] [[Hindu]]. Asma Parashurama tegesipun "Rama kanthi senjata [[kapak|pethèl]]". Asma sanésipun inggih punika [[Bhagarwa]] (Keturunan Maharesi [[Bregu]]). Parasurama kawentar menawi [[awatara]] [[Wisnu]] ingkang kaping enem saha gesang wonten ing jaman [[Treta Yuga]]. wonten ing jaman punika kathah para kaum [[satriya]] ingkang sami prang tandhing setunggal baka setunggal kaliyan satriya sanésipun saéngga damel risak kantentremaning donya. [[Wisnu]] minangka dewa ingkang njagi alam, njalma kanthi wujud [[Brahmana]] ingkang nggegirisi, inggih punika [[Rama]] putra [[Jamadagni]], kanthi ancas mbrasta para [[satriya]]. <ref name= " internet 1"> {{id}}[http://www.hadisukirno.com/artikel-detail?id=102](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref> <ref name="buku 12">{{id}} I Ketut Sukartha, dkk. (2003). ''Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3''[[ISBN: 979-571-020 6 (jilid 1)]]. Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.</ref>
 
'''Parasurama''' (Dewanagari|Sansekerta: परशुरामभार्गव; Parashurāma Bhārgava) utawi wonten ing [[Indonesia]] kala mangsa kasebut Ramaparasu, inggih punika asmanipun paraga [[Ciranjiwin]] (abadi) wonten ing ajaran [[agama]] [[Hindu]]. Asma Parashurama tegesipun "Rama kanthi senjata [[kapak|pethèl]]". Asma sanésipun inggih punika [[Bhagarwa]] (Keturunan Maharesi [[Bregu]]). Parasurama kawentar menawi [[awatara]] [[Wisnu]] ingkang kaping enem saha gesang wonten ing jaman [[Treta Yuga]]. wonten ing jaman punika kathah para kaum [[satriya]] ingkang sami prang tandhing setunggal baka setunggal kaliyan satriya sanésipun saéngga damel risak kantentremaning donya. [[Wisnu]] minangka dewa ingkang njagi alam, njalma kanthi wujud [[Brahmana]] ingkang nggegirisi, inggih punika [[Rama]] putra [[Jamadagni]], kanthi ancas mbrasta para [[satriya]]. <ref name= " internet 1"> {{id}}[http://www.hadisukirno.com/artikel-detail?id=102](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref> <ref name="buku 1">{{id}} I Ketut Sukartha, dkk. (2003). ''Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3''[[ISBN: 979-571-020 6 (jilid 1)]]. Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.</ref>
 
== Cariyos nalika Timur ==
 
Parasurama minangka putra ragil saking [[Jamadagni]], salah satunggaling resi keturunan Bregu. Punika dados salah satunggaling sebab piyambakipun ugi kawéntar kanthi jejuluk [[Bhargawa]]. Nalika piyambakipun lair, [[Jamadagni]] maringi nama putranipun "Rama". Nalika déwasa, Rama ugi misuwur kanthi nama '''Parasurama''' amargi ngasta [[kapak]] minangka senjatanipun. Kejawi punika, Parasurama ugi gadhah senjata sanés awujud [[panah]] ingkang sekti mandraguna.<ref name= " internet 2"> {{en}}[http://hinduism.about.com/od/godsgoddesses/a/Parasurama.htm](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Nalika taksih timur Parasuama sampun numpes ibunipun piyambak, inggih punika "Renuka". babagan punika kasebabaken amargi anggénipun nglayani Rsi jamadagni wonten kalepatan ingkang dipuntindakaken Renuka saéngga Jamadani duka. Jamadagni lajeng dhawuh dhumateng para putranipun supados numpes Renuka. Piyambakipun janji badhé ngijabahi punapa kémawon pepénginan ingkang dipunsuwun. Éwadéné kados mekaten, sedaya putranipun Jamadagni boten wonten ingkang purun nindakaken paréntahipun kejawi Parasurama,saéngga Jamadagni tambah duka saha nyupatani sedayanipun dados [[watu]].<ref name= " internet 3">{{en}}[http://www.bvml.org/SBBTM/spa.html](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
NalikaParasurama taksihminangka timurputra Parasuamaingkang sampunpaling numpeseném ibunipunsaha piyambak,ongkang inggihpaling punikapinter, "Renuka".purun babagannumpes punikaibunipun kasebabaken amargi anggénipun nglayani Rsi jamadagni wonten kalepatan ingkangpiyambak. dipuntindakakenSabibaripun Renuka saénggaséda, Jamadani duka. Jamadagnipiyambakipun lajeng dhawuhnyuwun dhumatengJamadagni paranetepi putranipun supados numpes Renukajanjiipun. PiyambakipunPanyuwunan janji badhé ngijabahi punapa kémawon pepénginan ingkang dipunsuwun. Éwadéné kados mekatenpunika, sedayainggih putranipunsupados JamadagniRsi botenJamdagni wontenpurun ingkangnguripaken purunmalih nindakakenRenuka paréntahipunsaha kejawisekawan Parasurama,saénggasedhérékipun. Jamadagni tambahngraosaken dukaseneng saha nyupataninetepi sedayanipunsedaya dadospanyuwunanipun [[watu]]Parasurama.<ref name= " internet 34"> {{en}}[http://wwwsrimadbhagavatam.bvml.orgcom/SBBTM9/spa.html16/en2](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Parasurama minangka putra ingkang paling eném saha ongkang paling pinter, purun numpes ibunipun piyambak. Sabibaripun Renuka séda, piyambakipun lajeng nyuwun Jamadagni netepi janjiipun. Panyuwunan punika, inggih supados Rsi Jamdagni purun nguripaken malih Renuka saha sekawan sedhérékipun. Jamadagni ngraosaken seneng saha netepi sedaya panyuwunanipun Parasurama.<ref name= " internet 4"> {{en}}[http://srimadbhagavatam.com/9/16/en2](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
 
== Numpes kaum ksatriya ==
 
Nalika jamannipun Parasurama, katentreman donya dipunrisak déning para kaum ksatriya ingkang remen paprangan kaliyan ksatriya sanésipun. Parasurama bangkit numpes sedayanipun, ingkang sejatosipun kedah ngayomi kaum ingkang lemah. Boten kaétang cacahipun ksatriya ingkang sampun kabesmi déning Parasurama, raja utawi pangéran, ingkang katumpes kanthi kapah saha panahipun Rama putra Jamadagni.<ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Rumiyin Parasurama gadhah tekad kanggé numpes sedaya ksatriya saking bumi punika. Piyambakipun ugi dipunsebataken muteri donya kaping tiga. Sasampunipun ngraos cekap, Parasurama ngawontenaken upacara pangorbanan suci wonten ing sawijining papan ingkang kasebut '''Samantapancaka'''.<ref name="buku 2">{{id}} I Ketut Sukartha, dkk. (2003). ''Agama Hindu untuk SLTP Kelas 3''[[ISBN: 979-571-020 6 (jilid 1)]]. Denpasar: Penerbit Ganeca Exact.</ref> Mbenjing wonten ing jaman salajengipun, papan punika misuwur kanthi nama [[Kurukshetra]] saha kaangep minangka papan ingkang suci ingkang dados papan kanggé ngadani paprangan ageng déning [[Pandawa]] saha [[Korawa]].<ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
Panyebab mligi kénging punapa Parasurama gadhah tekad numpes para kaum kesatria inggih punika amargi tumindakipun Raja Kerajaan Hehaya ingkang kasebut Kartawirya Arjuna ingkang sampun ngrampas sapi gadhahanipun Jamadagni. Parasurama duka saha numpes raja kasebut. Ananging wonten ing salajengipun, putra-putranipun Kartawirya Arjuna nuntut piwales kanthi numpes Jamadagni. Amargi kadadéan punika, Parasurama gadhah dendham dhumateng sedaya kaum (golongan) ksatriya. <ref name= " internet 5"> {{en}}[http://www.saiaustin.org/balvikas/lessons/SPRING-2011/Dashavatar%20-%20Parasurama_Feb.06&13,%202011..pdf](dipunundhuh tanggal 15 November 2012)</ref>
 
== Pirsani Ugi ==
}}
{{end}}
 
 
{{Hindu Awatara}}
 
[[Kategori:Hindu]]
[[KAtegoriKategori:Déwa Hindu]]
[[Kategori:Awatara]]
[[Kategori:Waisnawa]]
[[Kategori:Resi]]
 
[[jv:Resi Ramabhargawa]]
63.842

besutan