Mitologi miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) inggih punika ngèlmu awujud sastra ingkang isiné prakawis konsepsi lan dongèng suci ingkang wonten gegayutanipun kaliyan Déwa-déwa lan makluk alus ing kabudayan masarakat tinentu.

Ing kaca iki uga ana artikel parakawis: