Mitsumame

Mitsumame ((みつ豆、蜜豆?) inggih punika dhaharan panutup wonten ing Jepang ingkang wujud ager-ager wujudipun kados kubus ingkang dipuncawisaken wonten ing mangkuk sareng kaliyan setup kacang ercis abang lan woh kaleng (jeruk mandarin utawi persik). Wonten ugi mitsumame ingkang dipuntambah bola-bola saking tepung ketan (shiratama dango) utawi gyuhi. Pemanis ingkang wujud kuromitsu (sirup ireng ingkang asalipun saking gula abrit tebu) ingkang dipuntambahaken dhateng ager-ager saderengipun dipundhahar. Dhaharan punika dipundhahar kanthi ngginakaken sendok utawi garpu.

Mitsumame (3151099727).jpg

Mitsumame punika kalebet salah satunggaling dhaharan tradhisional mangsa panas wonten ing Jepang. Mitsumame ugi kalebet wonten ing perbendaharaan kigo (tembung mangsa) kanggé mangsa panas wonten ing puisi/ geguritan haikai. Sinaosa mekaten, mitsumame samenika sampun saged dipunrahapi wonten ing sedaya mangsa.

Mitsumame kaliyan teh

SejarahBesut

Mula bukanipun mitsumame punika dhaharan kanggé para lare ingkang wujud shinko zaiku (糝粉細工?) utawi adonan tepung beras kaliyan toya ingkang dipundamel manéka wujud lan warni lajeng dipunkukus. Wonten nginggilipun punika lajeng dipuntambahi kaliyan setup kacang ercis abrit lajeng dipuntambahi kaliyan sirop.

Mitsumame kanthi wujud sajian ingkang samenika kalebet asiling riptanan kafe Funawa wonten ing Asakusa, Tokyo nalika taun 1903. Wonten ing wadhah perak kadosdene Kilen dipuncawisaken ager ingkang awujud kubus, setup aprikot, ;an gyuhi. Ingkang mundhut punika gadhah kalih pilihan sirop, sirip ingkang putih menapa sirop ingkang ireng kanggé dipuntambah wonten nginggilipun. Dhaharan punika dipundhahar ngginakaken sendok perak [1]. Funawa lajeng madegaken papan khusus dhahar mitsumame ingkang dipunsebat Mitsumame Hall. Kafe Funawa lajeng kondhang minangka papan nalika mitsumame dipunripta.

VariasiBesut

 • Anmitsu
  Agar kaliyan selai kacang azuki
 • Mamekan (豆かん?)
  Agar kaliyan setup kacang ercis manis
 • Krim mitsumame
  Mitsumame kaliyan es krim (utawi krim kocok)
 • Coffee mistumame
  Coffee jelly dipunginakaken kanggé nggantos ager

ReferensiBesut

 1. "舟和の歴史 創業 明治35年". Funawa. Dibukak ing 2012-10-31.