Modem iku piranti kasar komputer, saka tembung MOdulator DEModulator. Modulator iku dhéwé piranti kang bisa ngubah sinyal informasi dadi sinyal kang nganteraké (carrier) lan bisa langsung dikirimaké, nanging Demodulator iku péranganing piranti kang bisa misahaké sinyal informasi (kang isiné data utawa seratan) saking sinyal kang nggawa pawarta saking sinyal iku, mula data iku mau bisa diterima kanthi apik. Modem iku gabungan saka sakloroné, bisa diomong modem iku piranti komunikasi. Piranti komunikasi kang dinggo saka panggonan kang béda, lumrahé nganggo pérangan kang karan "modem", kaya ta VSAT, Microwave Radio, lan sakpanunggalané, nanging lumrahé jeneng uatawa sebutan kanggo modem iku luwih kondhang karo jeneng Piranti Kasar kang sok minangka komunikasi kang disambungaké ning komputer.

Modem eksternal 28.8kbps serial-port modem saking Motorola.

Data saking komputer kang wujudé sinyal digital diwenehaké maring modem kanggo diowah manèh dadi sinyal analog, nalika modem narima data (yaiku kang awujud sinyal analog)saking njaba, modem ngubah dadi sinyal manèh. Supaya bisa diwaca ning komputer. Sinyal analog mau bisa dikirimaké maring médhia telekomunikasi tartemtu, kaya ta telepon lan radio. Sawisé data kang wujudé sinyal iku tekan ning modem, sinyal mau diowah dadi sinyal digital manèh lan dikirimaké maring komputer. Manawa dideleng saka wujudé, modem iku ana loro jinisé, yaiku modem eksternal lan modem internal.

Jinis-jinis modem

besut
  • Modem ISDN
  • Modem GSM
  • Modem analog yaiku modem kang gunané nggawé sinyal analog dadi sinyal digital
  • Modem ADSL, Modem tèknologi ADSL (Asymetric Digital Subscribe Line) ingkang bisa gawé migunakaké line modem kanggo ADSL nganggo suwara langsung. Piranti Splitter gunané kanggo ngilangake gangguwan nalika migunakaké ADSL modem. Karo Splitter saklorone bisa lumaku bebarengan, mula naraguna bisa njawab lan bisa ngebel kaya racaké, nanging pangguna tetep bisa sesambungan karo internet amarga piranti ADSL modem.
  • Modem kabel yaiku piranti kang bisa nyediani layanan liwat TV Kabel
  • Modem CDMA, Modem CDMA yaiku modem kang migunakaké frekuensi CDMA 800 MHz utawa CDMA 1x lan ana uga kang migunakaké frekuensi EVDO Rev-A (pada baé karo 3G) lan teknologi CDMA kang anyar liyané yaiku EVDO Rev-B.

Uga delengen

besut

cathetan Suku

besut