Mongol

Mongol iku siji utawa sapérangan golongan ètnis paling akèh, kang manggon ing dharatan Mongolia, Cina, lan Rusia. Mongol bisa ateges: