Mpu "Dusun" iku jeneng paraban sing dienggo panggubahe kakawin Kunjarakarna. Parab iki mènèhi kesan kaya ta sang panggubah asalé saka "désa" utawa "dhusun" (patapan) lan dudu saka karaton.

Diprakiraake mpu Dusun tau sugeng ing abad kaping 15 Masehi.

Nanging gaya basaning "Kakawin Kunjarakarna", sing digubah mpu Dusun iki ora kalah marang para pujangga karaton liyané.