Musik Tradhisional

Musik tradhisional ya iku musik kang ana ing sajeroning masarakat kanthi turun tinurun, uga diuri-uri kanthi sarana hiburan. Telu komponèn kang dadi pangaruhé ya iku Seniman musik tradhisional lan masarakat kang bisa ngerasakake. Musik tradhisional minangka tumuju uga kanggo nyatukake kaanan lan pamikiran antarané pamikiran seniman lan masarakat ing babagan usaha bebarengan sajeroning ngembangaké lan nguri-nguri seni musik tradhisional. Kegiatan ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi peserta juga kepada masarakat luas sehingga musik tradhisional dapat berperan sebagai hiburan untuk menjalankan bisnis para pengusaha. Musik Tradisional uga tinuju ing golongané musik kang kanthi umum dikembangake kanthi tradhisional ing kalangan laladan lan ora ngurangi babagan isi lan konsèp kang asli saka laladan asal utawa suku.

KaryaBesut

  • English Folk Songs from the Southern Appalachians. Collected by Cecil J. Sharp. Ed. Maud Karpeles. 1932. London. Oxford University Press.
  • Karpeles, Maud. An Introduction to English Folk Song. 1973. Oxford. Oxford University Press.
  • Sharp, Cecil. Folk Song: Some Conclusions. 1907. Charles River Books
  • Bronson, Bertrand Harris. The Ballad As Song (Berkeley: University of California Press, 1969).
  • Bronson, Bertrand Harris. The Traditional Tunes of the Child Ballads, with Their Texts, According to the Extant Records of Great Britain and North America, 4 volumes (Princeton and Berkeley: Princeton University and University of California Presses, 1959, ff.).
  • Bronson, Bertrand Harris. The Singing Tradition of Child's Popular Ballads (Princeton: Princeton University Press, 1976).
  • Poladian, Sirvart. "Melodic Contour in Traditional Music," Journal of the International Folk Music Council III (1951), 30-34.
  • Poladian, Sirvart. "The Problem of Melodic Variation in Folksong," Journal of American Folklore (1942), 204-211.
  • Rooksby, Rikky, Dr Vic Gammon et al. The Folk Handbook. (2007). Backbeat