Nagara Agung iku konsèp pérangan wewengkon kraton sing kulinane diterapake ana ing kraton-kraton ing tlatah Jawa jaman mbiyen. Nagara agung iki wewengkone ana ing kiwa-tengené kutha krajan karajan utawa kutharaja lan diprentah langsung déning ratu.

Konsep nagara agung iki kanggo nyejenake karo wewengkon mancanagara sing kulinane ana ingg saubenge nagara agung uga duwé budaya sing rada memper ning wewengkone diarani ana ing sisih jaba utawa pawatesan.