Nuwun, nuwun, kula nuwun. Tepangaken nama kula Aliem lan nama jangkep kula Mualimah. Kula sekolah wonten ing IKIP PGRI SEMARANG jurusan Pendidikan Bahasa & Sastra Jawa. Cekap semanten. Nuwun